தொடர்புகள்

தொடர்பு விபரம்

ஆலய விலாசம் 

ஹிந்து சங்கரர் சிறி காமாக்ஷி அம்பாள் ஆலயம் e.V

Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel e.V. (Europa)
Siegenbeckstraße 4-5
59071 Hamm
Deutschland

தொலை பேசி: 023 88/30 22 23 – 02388/30 22 25
தொலை நகல்: 023 88/30 22 24
மின்னஞ்சல்: info@kamadchi-ampal.de

ஆலய வங்கித் தொடர்புகள்

ஜேர்மனியில் இருந்து நன்கொடை செய்யவிரும்பும் அடியார்கள் ஆலயத்தின் இந்த வங்கி இலக்கத்துக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

 

Bank: Sparkasse Hamm

Konto inhaber: Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel e.V

Konto Nr: 5070891

Blz      Nr: 41050095

 

வெளிநாடுகளிலிருந்து நன்கொடை செய்ய விரும்புகிறவர்கள் கீழ்வரும் வங்கி இலக்கத்துக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

 

Bank: Sparkasse Hamm Germany

Account holder: Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel e.V

IBAN: DE19 4105 0095 0005 0708 91

SWIFT-BIC WELADED1HAM