தற்போதைய தகவல்


கலாசார மணடப பணிகள் வருகின்ற 18.04.2020இல் ஆரம்பம்

எதிர்வரும் 18.04.2020 அன்று கலாச்சார மணடப பணிகள் ஆரம்பிக்க அண்ணியின் அருளாலும் குருவின் ஆசியும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்த புனித பணிகளில் பங்குபற்ற விரும்பும் அடியார்கள் ஆலயத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்…

 

மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே அழுத்தவும்…..

கலாச்சார மண்டபம்